Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ασφαλιστικές εισφορές-Τεκμαρτά ημερομίσθια-Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη απόδοση

Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές: Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Παρακράτηση εισφοράς ασφαλισμένου: Κατά την πληρωμή των αποδοχών ο εργοδότης παρακρατεί από τους ασφαλισμένους τις εισφορές που τους βαρύνουν. Αν δεν το κάνει μέσα σε 2 μήνες από την πληρωμή των αποδοχών, χάνει το δικαίωμα της παρακράτησης (άρθρο 26 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51).
Αν ο εργοδότης δεν παρακρατήσει τις εισφορές από τους ασφαλισμένους, ο μισθός προσαυξάνεται κατά το αντίστοιχο προς τις κρατήσεις ποσό και το ποσό που προκύπτει αποτελεί τον ακαθάριστο μισθό, πάνω στον οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Τρόπος υπολογισμού εισφορών
Βάση του υπολογισμού των εισφορών αποτελούν οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων (σε χρήμα και σε είδος). Οι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από τις νόμιμες, δηλ. αυτές που προβλέπονται κάθε φορά από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι πρότινος και σήμερα από τον νόμιμα θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό (Ν. 4093/2012) και την ΕΓΣΣΕ.
Από το ΙΚΑ, επίσης, έχει καθοριστεί ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών:
Έτσι, για όσους έχουν ασφαλισθεί έως την 31/12/92 «παλαιοί ασφαλισμένοι», με το προϊσχύον καθεστώς αν οι αποδοχές υπερέβαιναν το ανώτατο όριο ημερήσιου μισθού της τελευταίας ασφαλιστικής κλάσης (28η από 1/1/92) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ίσχυε κάθε φορά, για το επιπλέον ποσό δεν υπολογίζονταν εισφορές.
Για τον υπολογισμό των εισφορών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 και εφεξής το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992) εναρμονίζεται με εκείνο των «νέων» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής).
Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, εισφορές καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας για αποδοχές όχι μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης , όπως προέβλεπε το προϊσχύον καθεστώς, αλλά πλέον επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μέχρι ημερήσιου μισθού : 221,742 ευρώ για 1 ημέρα ασφάλισης, 443,484 ευρώ (2Χ221,742) για 2 ημέρες ασφάλισης και 5.543,55 ευρώ για 25 ημέρες.
Ειδικά για τους οικοδόμους το ημερομίσθιο ορίζεται σε 266,09 ευρώ ( δηλ. 221,742 Χ 1,20% ).
Επισημαίνεται ότι για μεν τους «παλαιούς» ασφαλισμένους εξακολουθεί ο υπολογισμός των εισφορών να γίνεται με βάση την ημέρα και τον ημερήσιο μισθό, για δε τους «νέους» ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3232/2004, ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται βάσει των αποδοχών του μήνα.
Ειδικές περιπτώσεις υπολογιμού εισφορών εργαζομένων
1. Όσον αφορά τις μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολούνται κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού, προβλέπεται μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης που τις βαρύνει (άρθρο 141 του Ν3655/08). Τα σχετικά προβλέπουν οι Εγκύκλιοι 15/2010 και 48/2010 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές
Κατ' εξαίρεση οι εισφορές δεν υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές (π.χ. σερβιτόροι, κουρείς, κομμωτές, οδηγοί ταξί, πλασιέ κλπ). Πρόκειται για ειδικότητες ασφαλισμένων, των οποίων ο συμφωνημένος μισθός δεν είναι σταθερός, γιατί αμείβονται είτε με μισθό και ποσοστά είτε κατ' αποκοπή είτε με προμήθειες ή φιλοδωρήματα κ.ο.κ.
Οι μισθωτοί αυτοί κατατάσσονται κάθε χρόνο σε ασφαλιστικές κλάσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εισφορές υπολογίζονται επί των τεκμαρτών αποδοχών των κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
Τέτοιες κατηγορίες μισθωτών είναι οι σερβιτόροι, κουρείς, κομμωτές, οδηγοί ταξί, πλασιέ κ.ά.
Η παραπάνω κατάταξη δεν ισχύει για τους εν λόγω μισθωτούς στην περίπτωση που:
• Αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενικής και Ειδικής) για κανονική απασχόληση.
• Αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κλπ και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές αποδοχές της κλάσης κατάταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ίσες ή ανώτερες της Γενικής ή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Σήμερα, μετά την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων η πλειονότητα των εργαζομένων –τουλάχιστον όσον αφορά τις νέες προσλήψεις- αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ και τον Ν. 4093/2012. Πολλές φορές, λοιπόν, έχει τεθεί το θέμα της «υπερβολικής» ασφάλισης, που ακολουθείται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια και ιδιαίτερα τη δυσαναλογία, που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ. Τίποτε, όμως, δεν έχει αλλάξει, όσον αφορά τη θέση του ΙΚΑ, δεδομένου ότι η ασφάλιση με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια θεωρείται από τον Οργανισμό, ο ασφαλέστερος τρόπος υπολογισμού και απόδοσης των εισφορών σε ειδικότητες, που είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστούν επακριβώς οι αποδοχές και επομένως και οι εισφορές.
Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται ποσοστιαία με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ασφάλιστρα.
Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δύναται να μη γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν.2837/2000).
Η επιδότηση δηλαδή, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς του ασφαλισμένου για τον κλάδο Σύνταξης (6,67%), υπολογισμένου επί του βασικού ημερομισθίου για τους ημερομίσθιους και του βασικού μισθού για τους μισθωτούς (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που προσαυξάνει τις αποδοχές αυτές).
Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζομένων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ETAM), αφού υπάρχει ειδικό πεδίο προς συμπλήρωση στην Α.Π.Δ. (πεδίο 43).
Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (π.χ. φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών αγορών , φασόν, συμβάσεις έργου, κλπ.).
Προθεσμία καταβολής εισφορών
Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορές και τις εισφορές βάσει ειδικών διατάξεων που εισπράττει όπως ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΛΠΚ, ΑΚΑΓΕ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
Για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα απ' όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα (άρθρο 13 Ν. 2972/2001).
Όταν ο εργοδότης δεν καταβάλλει τις εισφορές εμπρόθεσμα, επιβαρύνεται μέχρι την 31/12/2012 με πρόσθετα τέλη 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά (άρθρο 21 Ν. 4075/12).
Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από την 1/1/2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα δεν θα επιβαρύνονται πλέον με πρόσθετα τέλη , αλλά θα επιβαρύνονται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλ. 8,00%), χωρίς να προβλέπεται ανώτατο όριο του ποσοστού αυτού.
Τρόπος- Τόπος καταβολής
Η εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών πραγματοποιείται σε πιστωτικά ιδρύματα, ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. (Σχετ.εγκ.45/11).
Η εκπρόθεσμη καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι καταβολές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που συνάπτουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, γίνονται είτε με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών, είτε με την καταβολή μετρητών με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Τράπεζα της Ελλάδας (άρθρα 33 και 34 Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.).
Τα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης στην Τράπεζα προκειμένου να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές είναι τα εξής:
• Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• το ποσό που καταβάλλεται
• τη μισθολογική περίοδο, στην οποία αναφέρεται η καταβολή των εισφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου